De werkzaamheden binnen Van Drunen Sloopwerken BV zijn op te splitsen in 8 vakgebieden

Het boren en verlijmen van constructieve ankers in verhard beton volgens BRL0509

Sloop en renovatiewerken ten behoeve van wegenbouw, waterbouw en utiliteitsbouw

Het verwijderen van sportvloeren

Het verrichten van waterbouwkundige werken, waaronder onderwatersloopwerken

Het boren en zagen van beton met diamantgereedschappen

Het stofvrij boren van constructieve ankers in verhard beton

Verhuur van diverse sloopmaterialen / rijdend materieel

Het aanbrengen van tijdelijk asfalt en het leveren van B-stone

Las en constructie werkzaamheden op locatie